Starttider og klasser

Fellesstart konkurranseklassane: kl. 12.30

Start mosjonsklasse: kl. 09.00 – 11.00

Deltakarane konkurrerer i klassar delt inn etter alder og kjønn i følgjande årsklassar;

15-17,

18-19,

20-22,

23-34,

35-39,

40-44,

45-49,

50-54,

55-59,

60-64,

65-69,

70-74,

75-79,

80+

Det vil bli premiering i alle klassene!

Del dette!